Categories

  • exp56_3

Tags

  • exp56_3

Programmers are called Dev’s

Sanskrit call Gods as Dev(a)s

Kabhi Kabhi Mujhe lagta hai ji

Apun hi bhagwan hai